Environment & Clean Water

Typical Programs

Print

1.Phát động dự án “Mizuiku – Em yêu nước sạch” tại trường Tiểu học Bến Tre

2.  Phát động trồng cây phủ xanh đất trống đồi trọc