Education Development

Upcoming programs

Print

1.Chương trình Tài trợ học bổng cho học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn thành phố Hà Nội (tháng 12/2017)

2.Chương trình đào tạo kỹ năng mềm, trao tặng học bổng cho trường THCS Bình Hòa, Giao Thủy, Nam Định (tháng 01/2018)

3.Chương trình dạy tiếng Anh cho trẻ mồ côi Làng trẻ em SOS (tháng 02/2018)

4.Trao tặng máy tính cho các xã khó khăn của huyện Tương Dương, Nghệ An (tháng 03/2018)

5.Chương trình tặng sách vở, đồ dùng học tập cho học sinh trường tiểu học suốt tọ 2, Sơn La (tháng 06/2018)

6.Chương trình thăm, tặng quà, học bổng cho các điểm trường Ro Ró, Ba Ngày, Trầm huyện Đakrong, Quảng Trị (tháng 08/2018)

7.Chương trình tặng quà, học bổng tại huyện Mường Lát, Thanh Hóa (tháng 09/2018)