Disaster Relief Assistance

Typical Programs

Print

1.Tặng 2.500 suất hàng cứu trợ cho đồng bào vùng lũ lụt miền Trung tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị