Disaster Relief Assistance

Upcoming programs

Print

1.Miền Trung: các chương trình hỗ trợ đồng bào gặp thiên tai, bão lũ

2.Các tỉnh phía Bắc: các chương trình hỗ trợ đồng bào nằm trong vùng lũ quét, sạt lở

3.Tây Nguyên: các chương trình cứu trợ các vùng hạn hán