Tổ chức quỹ

Thành viên sáng lập

Print

Bà Cao Bích Thủy

Trưởng Ban sáng lập Quỹ

Bác sĩ, giảng viên Y khoa Đại học Y Dược và Công nghệ Y Dược Đà Nẵng – Bộ Y tế Phụ trách chung các hoạt động Quỹ Rotary

Ông Phạm Minh Thắng

Phó Trưởng Ban sáng lập Quỹ

Phụ trách các hoạt động Quỹ Rotary khu vực phía Nam

Ông Đào Quang Minh

Phó Trưởng Ban sáng lập Quỹ

Phụ trách các hoạt động Quỹ Rotary khu vực phía Bắc