Khu vực phối hợp triển khai

Tây Nguyên

Print

Thông tin đặc điểm

Tây Nguyên gồm 5 tỉnh, xếp theo thứ tự vị trí địa lý từ bắc xuống nam gồm Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng với diện tích tự nhiên là 54.474 km2 chiếm 16,8% diện tích tự nhiên cả nước.

Với đặc điểm thổ nhưỡng đất đỏ bazan, Tây Nguyên rất phù hợp với những cây công nghiệp như cà phê, ca cao, hồ tiêu Tây Nguyên cũng là khu vực ở Việt Nam còn nhiều diện tích rừng với thảm sinh vật đa dạng. Khí hậu ở Tây Nguyên rất khắc nghiệt, được chia làm hai mùa: mùa mưa từ tháng 5 đến hết tháng 10 và mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4, trong đó tháng 3 và tháng 4 là hai tháng nóng và khô nhất

Khó khăn

  • Mùa khô kéo dài gây trở ngại lớn cho sản xuất.
  • Mùa mưa gây xói mòn đất, nhất là ở những nơi mất lớp phủ thực vật

Theo báo cáo số liệu trẻ em của Quỹ Bảo trợ trẻ em 63 tỉnh, thành phố tính đến ngày 31/12/2013

  • Số trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, thuộc các gia đình nghèo chiếm 10,07% trẻ em trong vùng