Phát triển và hỗ trợ giáo dục

Các nội dung triển khai

Print

Song song với phát triển y tế, phát triển và hỗ trợ giáo dục cũng sẽ là dự án mà DAD Rotary Fund sẽ đẩy mạnh. Trước hết, chúng tôi sẽ gây quỹ hỗ trợ học bổng cho học sinh nghèo. Đối tượng nhận học bổng là học sinh dưới 16 tuổi là con em của các hộ gia đình nghèo hoặc cận nghèo dựa trên chuẩn nghèo quốc gia. Chúng tôi mong muốn với sự hỗ trợ này, hàng ngàn học sinh nghèo trên đất nước sẽ có hội tiếp tục học tập và phát triển tài năng một cách trọn vẹn. Sau đây là một số nội dung triển khai về phát triển và hỗ trợ giáo dục của quỹ:

1.Tài trợ học bổng cho học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn.

2.Tặng sách vở, đồ dùng học tập cho trung tâm nuôi dưỡng trẻ nhiễm HIV/AIDS

3.Tặng sách vở, đồ dung học tập cho trại trẻ mồ côi.

4.Tặng máy tính cho các trường vùng cao

5.Chương trình dạy kỹ năng sống cho trẻ em

6.Chương trình dạy tiếng Anh cho Trung tâm trẻ mồ côi.

7.Hỗ trợ dạy nghề cho trẻ khuyết tật