Phát triển hạ tầng, công trình phúc lợi

Các nội dung triển khai

Print

Tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt rất thiếu thốn về cơ sở vật chất mà đặc biệt là trường học, nhà bán trú cho học sinh. DAD Rotary Fund sẽ tiến hành xây dựng mới trường học, nhà bán trú ở những điểm trường mới xảy ra thiên tai để các em học sinh nơi đây sớm ổn định học tập. Để thực hiện được mục tiêu trên DAD Rotary Fund đề ra một số hoạt động cấp thiết sau:

1.Xây dựng trường học cho trẻ vùng cao

2.Xây nhà nội trú cho trẻ vùng cao

3.Xây dựng cầu, đường cho xã, huyện nghèo

4.Xây nhà văn hóa cho xã

5.Xây dựng điểm vui chơi ở cộng đồng

6.Xây dựng mô hình dạy nghề cho trẻ em khuyết tật và mồ côi