THÔNG TIN CHUNG

DAD Rotary Fund là một tổ chức tình nguyện thành lập với mong muốn đem lại cho trẻ em một nền giáo dục tốt đẹp hơn. Để kết nối hơn nữa các đối tác trong cả nước và nước ngoài chúng tôi đã tiến hành chương trình sử dụng thẻ hội viên. Tất cả những thành viên quỹ, đối tác, nhà hảo tâm, khách hàng, tình nguyện viên của DAD Rotary Fund sẽ được phát loại thẻ hội viên này. Chương trình thẻ thành viên ra đời nhằm mục đích kết nối các doanh nghiệp, các đơn vị kinh doanh cùng xây dựng một cộng đồng những tấm lòng hảo tâm. Một phần lợi nhuận thu được của các đơn vị kinh doanh sẽ gửi trở lại DAD Rotary Fund nhằm mục đích từ thiện, giúp đỡ trẻ em.

Mẫu thẻ hội viên