Phát triển y tế

Các chương trình sắp triển khai, kêu gọi tài trợ

Print

1.Chương trình khám bệnh, phát thuốc tại trại Phong Ba Sao, Kim Bản, Hà Nam (tháng 01/2018)

2.Chương trình tặng và hỗ trợ thiết bị Phòng phục hồi chức năng sau phẫu thuật tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định (tháng 04/2018)

3.Chương trình khám chữa bệnh, phát thuốc cho học sinh huyện nghèo Yên Châu, Sơn La (tháng 05/2018)

4.Chương trình khám miễn phí cho trẻ tự kỉ, chậm phát triển Việt Trì (tháng 05/2018)

5.Chương trình khám miễn phí cho trẻ tự kỉ tại Thái Bình (tháng 07/2018)

6.Chương trình cung cấp máy lọc nước miễn phí cho bệnh viện Nhi (tháng 09/2018)